Морски транспорт

ПРЕВОЗ НА НАСИПНИ ТОВАРИ
Благодарение на своето ноу-хау в конвенционалните товари , което използва вече повече от тридесет години, FERTRANS използва своя опит и при превоза на насипни товари, следейки за изпълнението на всички фази, от товаро-разтоварните дейности до пристанищните придвижвания и специализирани премествания , грижейки се , където е нeобходимо , за наемането на съответния кораб за типа товар, както и грижата от съхранението на стоката до дистрибуцията до крайна точка. Фертранс предлага и всички видове митнически услуги за стоки и товари извън Европейски съюз Нашите услуги в тази област включват:
 • Товаро-разтоварни дейности
 • Морско брокерство за частични и/ или цели, конвенционални товари
 • Ежедневни отпътувания от/за най – големите пристанища на Италия
 • Пратки – от врата до врата
 • Управление складирането на стоката
 • Морска логистика
 • Дистрибуционна логистика в Италия и извън нея
 • Морски товари специализирани и извънгабаритни товари
 • Транспортиране на товари с класификация IMO
 • Опаковане на насипни товари
 • Извършване на митнически формалности за импорт-експорт
 • Застрахователна помощ
ТРАНСПОРТ С КОНТЕЙНЕРИ
Услугата по море, която Fertrans предлага , включва и превозване в хладилни контейнери. Транспорт на опасни и извънгабаритни товари. Съдействие за опростяване на процедурите и митническата обработка. Нашите услуги включват:
 • Превози до всяка точка на света
 • FCL (Full Container Load)
 • LCL (Less Container Load)
 • Разтоварване/товарене на контейнери на специализирани складове или склад на клиента
 • Предоставяне на специално оборудване за тежки товари, извънгабаритни и/или опасни товари, както и хладилни
 • Управление и преместване на контейнер от/за главните италиански и европейски пристанища
 • Международни връзки между пристанищата и логистичните центрове
 • Извършване на митнически формалности, свързани с импорт-експорт
 • Застрахователна дейност
 • Съдействие и Клиентско обслужване
УСЛУГИ ЗА МЕТАЛУРГИЯТА
С над двадесетгодишния си опит, Fertrans се представя днес като квалифициран логистичен оператор в областта на Металургията, в Италия и в европейските страни, работейки с основни пристанища на Северна Италия. Ние работим във взаимодействие с основните пристанища в Италия, осъществяваме цялата верига по доставката свързана с експорт-импорт, управляваме веригата за доставка на всякакъв тип товари, с различна форма и размери, и тяхното превозване в конвенционални кораби, наблюдавайки товаро-разтоварната дейност, частичното или пълно наемане на цял контейнер FCL (Full Conteiner Load) или частичен LCL ( Less Conteiner Load) за групажни товари. Управляваме складирането на стоката, с изготвяне на съответния отчет и документация , както и дистрибуцията , чрез камион или влак, до мястото на доставка, в Италия или чужбина. Днес доставяме с наши транспортни средства и управляваме цялата продуктова гама на главните индустрии. Стремим се към доброто управление на логистиката на продукти със специална структура, съобразено с изискванията н най-големите международни компании, използвайки мостов кран и специални съоръжения за сортиране и товарене, намалявайки възможни рискове от щети и разходи по придвижването на стоката. За логистиката в областта на Металургията предлагаме:
 • Превоз на товари с конвенционални кораби или контейнери
 • Товарене и разтоварване
 • Логистика в основните италиански пристанища
 • Чартиране и Морски брокераж
 • Складиране, на територията на пристанищата, както и извън тях
 • Сухопътен транспорт
 • Управление на веригата за доставки
 • Дистрибуционна логистика
 • Интермодален транспорт
 • Речен европейски транспорт
 • Изпълняване на митнически формалности по експорт-импорт
 • Застрахователна дейност
 • Мултипродуктово управление

Опит

Нашият опит в международния транспорт води началото си още от 1953 г., когато, Леополдо Ферети , с легендарния камион “Esatau “, започнал като превозвач, професия , която се предала на поколенията ,изпълнявайки изискванията на клиентите до наши дни.

Сигурност

Всички наши транспортни средства са снабдени с магнитна хидравлична спирачна система, а някои с допълнителна спирачна система EBA. Нашата ЧМР застраховка осигурява покритие на евентуални щети , достигащо 250 000 Еu на товар

Tочност

Днес FERTRANS srl е компания с 300 служители, с необходимите квалификация и опит , които да задоволят Вашите изисквания и очаквания, свързани със сухопътния транспорт, на стоки.

Newsletter